Åldringsboom väntas om femton år

Just nu väntar mer än 120 åldringar på att få plats på ett vårdboende i Uppsala kommun. Och framöver kommer man att behöva bygga ett flertal nya vårdboenden för gamla. Framförallt är det vårdboenden för dementa som kommer att behövas, säger Jonny Husén, socialdemokrat och ordförande i äldrenämnden

Igår återöppnade Kronparkens korttidsvårdboende med 20 platser. Upp till 15 gamla ska placeras på Mälargården i Sigtuna. Men det räcker inte. För samtidigt som barnen blir färre så blir de gamla allt fler. Under de närmaste åren planerar kommunen att bygga fem vårdboenden. Det är Hasselparken i Salabacke, nya boenden i Stenhagen och Gottsunda, ett boende som ersättning för Västergården i Svartbäcken, och en om- och tillbyggnad av Dalbyhemmet. Omkring 2010 ska de otidsenliga servicehusen på Gnejsen, Pärlan, Frej, Frodegården, Gillbergska och vårdboendena vid Nyby servicehus avvecklas. För att ersätta dem  har äldrenämnden nu slagit fast att man ska bygga ytterligare två nya större vårdboenden kring år 2010. Och sedan - mellan år 2020 och 2030 - så förväntas gruppen uppsalabor som är äldre än 80 år att öka kraftigt. Inför den åldringsboomen behöver man från år 2018 starta minst ett nytt vårdboende per år. Kommunen måste börja planera för att klara detta redan nu, säger Jonny Husen.

Reporter: ulla.deverdier@sr.se