Uppsala kommun uppmanar inte dementa att söka vård de har rätt till

1:59 min

Tidigt dementa och deras anhöriga uppmanas att inte söka omsorg enligt Lagen om stöd och service LSS trots att de kan ha rätt till det. Det säger flera källor till Upplandsnytt. Men ansvarig politiker, moderaten Stig Rådahl, säger att ett LSS-boende för tidigt dementa inte är efterfrågat.

– I dagsläget har det inte varit aktuellt, åtminstone jag har inte fått den uppgiften.

Men att kommunledningen inte känner till något behovet av omsorg enligt LSS bland unga dementa kan bero på att de i Uppsala kommun uppmanas att inte söka omsorg enligt LSS. En anhörig som Upplandsnytt har pratat med säger att hon var helt förkrossad efter ett möte då biståndshandläggaren hade sagt att hon inte skulle söka omsorg till sin demenssjuke man enligt LSS, trots att hon ville det. Och så är det ofta säger en anställd i Uppsala kommun med god insyn i hur omsorgsbesluten tas, att anhöriga till unga dementa i Uppsala uppmanas att inte söka hjälp enligt LSS.

Uppsala demensförening kräver att Uppsala kommun ska ordna ett LSS-boende för unga dementa - så att de kan komma ut, motionera och sporta, gå på bio eller vad de unga dementa behöver för att leva ett aktivt liv. Behovet finns säger Kerstin Lundström som är engagerad i Uppsala demensförening

– Det här är ett behov som blir större och större för att vi får tidigare diagnoser. Uppsala har 100-120 personer som har demens och är under 65 år.

Upplandsnytt källor i Uppsala kommun säger också att det i minst fyra fall har varit unga dementa som först har fått LSS-beslut om till exempel personlig assistent men sen när de har behövt ett boende har de placerats på äldreboendet Årstagårdens avdelning för unga dementa som drivs enligt socialtjänstlagen.

– Och det är en helt annan sak för där har man en skälig livskavlité med mat och hygien men man hinner inte göra aktiviteter och de får inte den goda livskvalité som man behöver som ung.