Länspolismästaren känner inte igen bilden av lågt i tak

1:13 min

Problemen med arbetsmiljön hos Uppsalapolisen fortsätter. Nu handlar det om poliser som mår dåligt på grund av prestationskrav, att det är en stökig och hård stämning och att personalen inte vågar säga vad de tycker.

– Jag har inte den uppfattningen, säger länspolismästare Erik Steen till Upplandsnytt.

Det framkom på ett möte med fackförbund på myndigheten, huvudskyddsombud och arbetsgivarrepresentanter. Så här säger huvudskyddsombudet Peter Lindbergh:
– En del säger att det inte är kul att gå till jobbet. Den typen av kommentarter visar att man inte riktigt trivs längre.

Peter Lindbergh menar också att det är en stökig och orolig stämning bland personalen med stress och hets. En del av det har att göra med omorganisationerna inom Uppsalapolisen tror han. Men inte allt. Utan signalerna kommer från i princip alla avdelningar och enheter.

– Från ungefär ett år tillbaka har stämningen förändrats. Man upplever en resultathets, en orosstämning.

Dessa problem har tagits upp på ett skyddskommittémöte i februari där bland annat fackliga representanter, huvudskyddsombud och ledningsgruppen fanns representerad. Både facken och skyddsombuden anser att lågt i tak i organisationen. Men enligt Peter Lindbergh är inte ledningen lyhörd för detta.

– De tycker att vi har högt i tak och de förstår inte vad det här bottnar i.

Länspolismästare Erik Steen säger att han respekterar den bild som kommit fram.

– Men jag har inte den uppfattningen. Jag tror att vi har en god stämning i grunden och att människor vågar och kan framföra sin åsikt, säger Erik Steen.

Men han tror att en orsak till oro kan vara omorganisationen av exempelvis insatsstyrkan, som Upplandsnytt rapporterat om förut.

- När man gör det och om man är relativt ovan vid organisationsförändringar så blir det alltid oroligt. Det är naturligt och det är inget man ska förneka eller stoppa under mattan. Det blir lite oroligt då, säger han.

Men vad gör ni åt det här då?

- Vi jobbar ständigt med vår utveckling och att vi ska ha en bra arbetsmiljö. Men vi har så att säga ingen dramatisk åtgärd som vi gör just nu, säger Erik Steen.

Huvudskyddsombudet Peter Lindbergh menar att personalens oro i första hand inte beror på dåligt ledarskap i organisationen utan att det till stor del grundar sig på vad han beskriver som en allt tydligare resultathets som ytterst kommer från regeringens håll.

- Det har blivit mer och mer krav och mer och mer stress i arbetet och man gör förändringar i organisationen och så vidare, säger Peter Lindbergh.

Men Erik Steen försvarar prestationskraven.

- Vi är inte riktigt så bra som vi borde vara och det måste jag naturligtvis som chef framföra, det är arbetsgivarens och min egen uppfattning. Vi måste prestera ett bra resultat, säger han.

julia.carlbaum@sverigesradio.se