Ännu ett dråpslag mot pendlarna i Sala och Heby

SJ har långt framskridna planer på att åter sätta in snabbgående X 2000 tåg mellan Falun och Borlänge och ner till Uppsala och Stockholm.

Det kan innebära att Sala och Heby förlorar sju tågförbindelser per dag eftersom X 2000 inte stannar i dom kommunerna.
Och pendeln mellan Norrköping - Uppsala som går över Västerås, Sala och Heby, den är nedläggningshotad sedan tidigare.