Patient dog efter förflyttning

En 29-årig man med andningsproblem, som hade vårdats inom intensivvården på Akademiska sjukhuset i Uppsala, blev sämre och avled efter att han flyttats tillbaka till sitt hemsjukhus. Akademiska sjukhuset Lex Mariaanmäler nu händelsen eftersom den interna utredningen visar att flera missförstånd uppstod i samband med överflyttningen.

Bland annat blev alla mediciner inte givna och transporten försenad.

För att undvika liknande händelser i framtiden förbättrar de berörda avdelningarna sina rutiner kring hemtransport och överrapportering mellan enheter.