Ny kritik mot landstingets journaler

Datainspektionen har hittat flera brister i hur landstinget i Uppsala län jobbar med patientjournalsystemet Cosmic. På flera punkter finns det brister i en viss del systemet, till exempel att obehöriga kan titta på uppgifter i journaler.

Landstinget är också dåligt på att föra logg på vilka som sett journalerna.

Landstinget måste komma med en skriftlig plan till Datainspektionen för att visa hur man ska rätta till bristerna.