Olika bra stöd för unga dementa i Uppland

1:53 min

Det kan vara skillnad mellan olika kommuner när det gäller vilken omsorg som unga demenssjuka får. I Enköpings kommun får dementa under 65 år i regel rätt till omsorg enligt LSS - lagen om stöd och service - vilket inte är fallet i Uppsala, enligt Upplandsnytts källor.

Tord Anderssons fru fick alzheimer - en demenssjukdom - som 58-åring. Det var för sex år sen. Sen dess har han lärt känna många andra som också har drabbats av demenssjukdomar i relativt unga år. De bor utanför Örsundsbro i Enköpings kommun.

Bland alla de han känner har han sett ett mönster - att Enköpings kommun i regel beviljar insatser enligt LSS-lagen - som till exempel personliga assistenter. Men att Uppsala kommun inte gör det.

– I Enköping vet de att de här personerna har rätt till åtgärder enligt LSS. Jag tror att de vet det också i Uppsala egentligen. Men man beviljar inte enligt LSS. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Det känns inte helt riktigt att den hjälp man får beror på vilken kommun man bor i, säger Tord Andersson.

Agnetha Resin-Fredriksson, biståndschef i Enköping, säger till Upplandsnytt att i regel får de som har demenssjukdomarna alzheimer och frontallobsdemens LSS-beslut - eftersom det finns domar, bland annat i regeringsrätten, på att unga dementa har rätt till omsorg enligt LSS - lagen om stöd och service. Den som omfattas av LSS kan få daglig verksamhet, persoliga assistenter och gruppboende anpassat för dem.

Lagen säger att LSS omfattar de som har fått en hjärnskada i vuxen ålder som ger betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder. Demens är en hjärnskada som är obotlig och som leder till döden.

Upplandsnytts källor i Uppsala kommun säger att de flesta unga dementa i Uppsala inte får omsorg enligt LSS. I stället får de insatser enligt socialtjänstlagen - till exempel hemtjänst och äldreboende. Tord Andersson har också hört ett argument till varför det är så:

– Det var en handläggare i Uppsala kommun som sa till mig att "om vi skulle följa det där så skulle det bli väldigt dyrt för vår kommun".

Vad tänker du om det?

– Det får väl vara dyrt då om vi har en lagtext som säger att det ska vara så, säger Tord Andersson.