Ytterligare nedskärningar i kulturen

 Enköpings kommuns kulturnämnd måste spara ytterligare 300 tusen kronor i budgeten för 2005.

Sen tidigare hade nämnden lagt ett sparpaket på 488 tusen kronor.
Kulturförvaltningen föreslår nu att kulturnämnden beslutar att minska bidraget till studieorganisationerna med knappt 300 tusen kronor eller tar bort en tjänst på kulturförvaltningen.