Kvinnliga teaterchefer är få

Bara två av 30 chefer vid landets så kallade institutionsteatrar är kvinnor. Och det trots att publiken generellt sett till största delen är kvinnor. Det här framgår av en sammanställning som Dagens Nyheter gjort.
Även Uppsala stadsteater har en manlig chef, Stefan Böhm.