Sigtuna

Får rätt till färdtjänst trots kommunens nej

En man, som enligt läkarintyg lider av grav yrsel och smärta i ett knä, nekades rätt till färdtjänst av Sigtuna kommun, men förvaltningsrätten ger nu mannen rätt. Förvaltningsrätten menar att det faktum att mannen ibland åkt med kollektivtrafik inte i sig ska diskvalificera honom från färdtjänst utan att man måste ta hänsyn till hur hans funktionshinder påverkar hans möjligheter att åka kollektivt.