Ingen ny lag som förbjuder subvention om ny kärnkraft

Nu är det klart att det inte blir någon ny lag som uttryckligen förbjuder statliga subventioner till kärnkraft, uppger Ekot. Det har regeringen kommit fram till efter åratal av diskussioner.

Enligt en skrivelse som klubbades igenom under förmiddagen blir det inga lagförändringar som försvårar byggandet av ny kärnkraft.

På Forsmark vill man inte svara på frågor om vad det här betyder för deras framtid utan hänvisar till ägaren Vattenfall, som i sin tur inte heller vill svara på frågor i nuläget.