Enköping

Klart med ny handlingsplan

Enköpings kommun är nu färdig med den lokala handlingsplanen för missbruks- och beroendevården, som man arbetat med under tre års tid. På sikt är tanken att planen ska gälla för alla kommuner i länet.

Handlingsplanen ska ge en bättre samordning mellan psykosocial behandling och läkemedelsbehandling bland annat, och kommer efter ett samarbete mellan kommunen, landstinget och regionförbundet i Uppsala län.

Kommunens nya handlingsplan gäller för personer över 18 år, och förutom bättre samordning räknar man med att handlingsplanen ska leda till en bättre dialog mellan brukare och brukarorganisationer.

En satsning görs också på målgruppen gravida kvinnor, för att hitta missbruk i ett tidigare skede.

Planen skicka nu ut i kommunens förvaltningar. Tanken är sedan att det ska finnas en liknande lokal handlingsplan i länets alla kommuner.