Arlanda

Statligt bolag får kritik

Statliga bolaget Swedavia, som ansvarar för flygverksamheten på Arlanda, får kritik för hur man bedriver hanteringen av persontransporter på flygplatsen.

I en anmälan till Konkurrensverket står det att bolaget missbrukar sin dominerande ställning på marknaden genom att införa angöringsavgifter på sina bussar och parkeringar.

Det här leder, enligt anmälan, till att konkurrenterna får tillgång till infrastrukturen på sämre villkor än bolaget självt, och i slutändan kan tvingas att lägga ned sina verksamheter.