Tierp

Svartbygge kan bli dyrt

En fastighetsägare i Fagerviken utanför Tierp kan få lov att betala 140 000 kronor i byggsanktionsavgifter för att bland annat ha byggt garage, altan och tillbyggnad utan att ha bygglov.

Senast i mitten av april måste fastighetsägaren ha lämnat in ansökningar om bygglov i efterhand men kan ändå åka på de extra avgifterna. Det här skriver Upsala Nya Tidning.