Satsning ska ge mer kunskap om folksjukdomar

På biomedicinska fakulteten vid Uppsala Universitet är det idel glada miner eftersom de tillsammans med kollegorna på Kungliga Tekniska Högskolan nu ska dela på drygt 58 miljoner kronor. Pengarna ingår i den nya forskningssatsningen Science For Life Lab som vi berättade om tidigare i veckan.

Bidraget ska i Uppsala främst användas till att köpa in dyr utrustning som kan göra komplexa uträkningar av stora mängder data. På sikt hoppas man att detta ska kunna ge bättre insikt om och förbättrade behandlingsmetoder av en mängd folksjukdomar, enligt Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik vid Uppsala Universitet.
- Mycket är relaterat till human sjukdom och vårt behov att komma till botten med de stora folksjukdomar som drabbar oss, och fler utav oss än det har gjort tidigare. Dessutom orsakar de väldigt stora kostnader inom hälsosektorn. Problematiken bakom våra stora folksjukdomar kräver såna här samlade satsningar för att man ska kunna få närmare förståelse för vad som orsakar dem, och för att vi ska kunna ta fram nya terapier och läkemedel, säger Ulf Gyllensten.

Tanken med att koncentrera forskningen till ett fåtal lärosäten är dels att förbättra samarbetet mellan olika större universitet. Dels att mindre nationella forskningsenheter ska kunna skicka in material som de själva saknar utrustning till att behandla eftersom utrustningen är för dyr. Satsningen kommer också att ge den svenska forskningen större internationell konkurrenskraft, enligt Ulf Gyllensten.
- Det sker en samordning på många ställen i världen på liknande sätt med stora forskningsinstitut där man kan genomföra studier av en helt annan storlek än vad som tidigare varit möjligt. Institut dit forskare vänder sig för att få hjälp med den här typen av verksamheter i USA, Kina och på andra ställen. Det här blir då första gången i Sverige vi samlas kring biomedicinsk forskning på det här sättet. Med finansiering från flera håll ska vi kunna tillse att alla forskargrupper som behöver de här teknologierna och hjälpen ska kunna få den utav oss, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik vid Uppsala Universitet som just fått en större summa forskningspengar inom ramen för regeringens nya forskningssatsning.