Besked dröjer om grundstött fartyg

Ännu har inget besked tagits om det grundstötta lastfartyget norr om Hallstavik. Frågan är om det över hundra meter långa fartyget måste repareras eller om det kan köra vidare.

Troligen kommer inget beslut att tas i dag om vad som ska göras med fartyget.

Fartyget har stått på grund sedan påskdagens eftermiddag. Det är lastat med papper och enligt Kustbevakningen har det inte läckt ut något miljöfarligt i vattnet.