Hallstavik

Grundstött lastfartyg töms på olja

Det grundstötta lastfartyget Alteland ska tömmas på 55 ton tjockolja. Kustbevakningens dykare har konstaterat att "oljetankar finns i anslutning till det ställe där grundstötningen skett".

Först när tömningen är genomförd ska försök göras att dra loss fartyget från grundet.

Tömningen var planerad att ske norr om Hallstavik under måndagskvällen och natten.

Fartyget gick på grund i söndags och har stått stadigt sedan dess.

TT