Dement misshandlades av anställd

2:09 min

En dement kvinna på ett vårdboende i Uppsala har misshandlats av en anställd. Enligt den Lex Sarah-utredning som gjorts har den anställde slagit kvinnan över kinden och över båda armarna - och även lyft upp kvinnan och kastat ner henne i en säng. Hur tycker du att det här ärendet har skötts? Kommentera här!

Händelsen inträffade på Attendos boende Gillbergska huset. Charlotte Näsström Morén är presschef på Attendo: 
– Det är helt förskräckligt och naturligtvis helt oacceptabelt. Sånt här ska inte få ske, säger Charlotte Näsström Morén.

Det var bakom den grå och slitna fasaden på Gillbergska huset på Ringgatan i Luthagen som händelsen inträffade en kväll då två anställda skulle lägga den dementa kvinnan för kvällen. Kvinnan blev irriterad och slog mot den ene anställde, och han reagerade då - enligt den Lex Sarah-utredning som gjorts - med stark ilska och slog till kvinnan över kinden med öppen hand och fortsatte sen med ett slag mot först hennes ena arm och sen mot den andra. Enligt Lex Sarah-utredningen lyfte han därefter upp henne ur rullstolen och kastade ner hennes i hennes säng. Charlotte Näsström Morén igen:
– Den anställde blev direkt avstängd efter att kollegan anmält händelsen och den kom till verksamhetschefens kännedom. Sen hade vi överläggningar med Kommunal, och där uppstod en ord mot ord-situation då den person som gjorde detta sa att det inte var han som gjort det utan kollegan. I överläggningarna med Kommunal kom man fram till att det inte fanns grund för avskedande, därför har han i stället blivit omplacerad. Det innebär att han alltid går parallellt med någon annan, att han inte får arbeta ensam och att han har väldigt tät handledning och uppföljning, säger Charlotte Näsström Morén.

Den dementa kvinnan blev mycket rädd vid tillfället och har också efter händelsen visat rädsla för personalen. Socialstyrelsen framhåller, i en granskning som nyligen blev klar, att den ser allvarligt på händelsen, som inträffade i oktober månad. Sedan dess har verksamheten flyttats från Gillbergska huset till Attendos nybyggda vårdboende Topelius i en sedan tidigare planerad flytt. Den anställde arbetar alltså fortfarande med gamla men däremot inte längre med dementa. Hans kollega väntade två veckor med att anmäla händelsen, trots skyldigheten att omedelbart anmäla, som skäl har hon uppgett att hon kände sig rädd för kollegan. Carina Kumlin på Uppsala kommun:
- I det första skedet reagerade ju personalen inte på rätt sätt, men när väl Attendo fick kännedom om ärendet har de tagit tag i det omedelbart.

Vad säger ni på kommunen om att inte någon polisanmälan gjorts?
-
- I det här fallet är det anhöriga som avböjt en polisanmälan, säger Carina Kumlin, avdelningschef på kontoret för hälsa, vård och omsorg på Uppsala kommun.