Fel av Bålstaskola att neka pojke plats

Västerängsskolan i Bålsta bröt mot diskrimineringslagen, menar diskrimineringsombudsmannen DO.

Detta efter att skolan nekat en pojke plats eftersom de ville ha fler flickor i klassen som hade 13 pojkar och 5 flickor, skriver Enköpings Posten. Motivet till att de ville ha fler flickor skulle ha varit att klassen var stökig.