Osäker framtid för tömningsstationer

1:33 min

I går berättade vi att det är ont om mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar i Uppsala län - och utbyggnaden av speciella tömningsstationer riskerar att stanna av. Anledningen är en osäker framtid för det miljöbidrag som hjälper till att finansiera byggen.

Bidraget är betydelsefullt för mindre hamnar och båtklubbar - och Transportstyrelsen menar att framtiden är oklar - Erik Eklund ansvarar för fartygstekniska frågor.
– Vad vi förstår kommer det här att minska och det ororar oss. För att få det här systemet att fungera måsrte det finnas stöd i ett par år, säger han.

Det finns indikationer på att bidraget kommer att minska vilket är oroande enligt Erik Eklund - det är även oroande att det inte är klart med pengar inför nästa år då utbyggnaden behöver stöd.
– För de flesta är bidraget väldigt viktigt.

För att skona miljön blir det 2015 lag på att fritidsbåtar ska tömma toalettavfallet vid speciella stationer - därför har det funnits ett riktad bidrag för att påskynda byggen. För de allra flesta är bidraget väldigt viktigt enlig Eklund då det kan uppgå till halva kostanden för en anläggning. Men utbyggnaden riskerar att stanna av - för utan bidraget kan det vara problem att finansiera en anläggning då det inte är helt enkelt att ta ut betalt av alla fritidsskeppare.

Idag kan inte båtklubbar och gästhamnar att ta ut någon särskild avgift för de som vill tömma toalettanken. Kostanden ska istället täckas av årsavgift i klubben eller gästhamnsavgift. Däremot får tillexempel en bensinmack ta en avgift enligt Erik Eklund.
– Idag får man inte ta ut en särskild avgift om man är exempelvis en hamn.

En anläggning för att tömma toalettavfall kostar någonstans mellan 100 000 - 200 000 kronor vilket är en ansenlig summa för en liten klubb säger Eklund.