Turistpris till Lasse Åberg

Lasse Åberg har idag mottagit Uppsala läns Turistapplåd för 2004.

Han tilldelas den ”dels för sitt entreprenörskap, som givit Håbo kommun och regionen ett nytt starkt besöksmål i Åbergs Museum, dels för sina insatser för att främja turismen i hela Uppland”.

Turistapplåden delas ut av Länsturistgruppen, vilket är turistcheferna i Uppsala läns kommuner.

Lasse Åberg erhöll den 14 Turistapplåd som hittills har delats ut.