Sigtuna får finsk förskola

0:44 min

Sigtuna kommun kommer hösten 2012 att få en finskspråkig förskoleavdelning. Den nya avdelningen ska öppnas på Aspbackens förskola i Märsta. Lola Svensson, ordförande i Barn och ungdomsnämnden, säger att det är ett viktigt steg för både kommunen och de nationella minoritetsspråken.

– Enligt läroplanen är förskolans uppgift och mål att stödja barnens modersmål och deras identitet. Det är grunden att man kan sitt eget språk för att kunna lära sig ett annat språk, säger Lola Svensson.

Kan det inte finnas risk för att de inte lär sig svenska tillräckligt bra?

– Nej, det tror jag inte eftersom det blir en integrerad verksamhet. Det kommer att finnas både svenska och finska på avdelningen, vi kommer alltså att ha dubbelspråkig personal. Vi är också sedan ett år tillbaka ett finskspråkigt förvaltningsområde och en viktig punkt i det är att man ska få möjlighet att få stöd i sitt språk, säger Lola Svensson.