Farliga byggarbetsplaster i Uppsala

Det råder farliga arbetsförhållanden på byggarbeten vid Gränby centrum och Hotell Fyrislund i Uppsala. Det har Arbetsmiljöverket kommit fram till och de har nu infört ett arbetsförbud där. Bland annat innebär förbudet att arbeten inte får utföras på högre höjd än två meter innan bristerna har åtgärdas.