Länsbyte dyrt för Håbobor

Ett eventuellt länsbyte skulle betyda mer kostnader för Håbobor. Det har i samband med regionfrågan diskuterats om Håbo skulle byta från Uppsala län till Stockholm. Det är inte aktuellt i nuläget med kommunen har låtit SKL, Sveriges kommuner och landsting, undersöka vad det skulle få för effekter. Och det visar sig att skulle bli dyrare för Håboborna då det skulle innebära en skattehöjning. Däremot skulle ingen av landstingen och inte heller kommunen påverkas speciellt mycket. Det skriver Arbetarbladet.