20 gråsälar får dödas

Naturvårdsverket har fattat beslut om att högst 20 gråsälar får fällas under skyddsjakt i Uppsala län i år. Totalt i landet gäller det 230 gråsälar. När det gäller knubbsäl gäller nya reger i år och Naturvårdsverket kommer bara att behandla enskilda ansökningar om skyddsjakt.