"Svårt att jobba med dementa"

1:49 min

Det är svårt att jobba med dementa personer. Det säger Christina Gustavsson, affärsområdeschef för äldreboende i Uppsala kommun, med anledning av Upplandsnytts rapportering om att en dement kvinna på ett av Attendos vårdboenden i Uppsala har misshandlats av en anställd.

– Att ha förståelse för sjukdomen är en grundförutsättning, hur demens kan yttra sig bland annat. Sen passar inte alla att jobba med dementa.

Det var på ett av Attendos vårdboenden i Uppsala som två anställda skulle lägga den dementa kvinnan för kvällen. Kvinnan blev irriterad och slog mot den ene anställde, och han reagerade då, enligt den Lex Sarah-utredning som gjorts, med att slå till kvinnan över kinden och armarna. Enligt Lex Sarah-utredningen lyfte han därefter upp henne ur rullstolen och kastade ner hennes i hennes säng. Den anställde blev avstängd efter att det kom till verksamhetschefens kännedom, men inte avskedad. Nu är han omplacerad och får enligt Attendo inte arbeta ensam.

Christina Gustavsson, som jobbar i Uppsala kommun säger att den som ska arbeta med dementa behöver kunskap. Kommunen har en tredagarsutbildning där anstäldla lär sig mer om demenssjukdomar och bemötande. Hon tror också att det är viktigt att personalen jobbar i lag med olika kompetenser, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter med flera, och i nära dialog med de anhöriga. Och sen ska alla veta att de ska anmäla om något går snett, i det här fallet väntade kollegan i två veckor med att anmäla.

– Jag tror att det är jättesvårt och därför måste man prata om det redan när man anställer folk. Dels att vi har skyldighet att anmäla och också att det är ett sånt klimat så att man vågar.