Studieförbunden hotas i Enköping

Studieförbunden kan tvingas lägga ner när Enköpings kommuns kulturnämnd måste spara ytterligare 300 000 kronor i budgeten för 2005.

Sen tidigare hade nämnden lagt ett sparpaket på nästan en halv miljon.

Kulturförvaltningen föreslår nu att kulturnämnden beslutar att ta bort en tjänst på kulturförvaltningen eller minska bidraget till studieorganisationerna med knappt 300 000 kronor.

Kjell Cederberg är ordförande i Studsam, som är en samordningsorganisation till de nio studieförbunden i Enköping, och han är mycket oroad över konsekvenserna av förslaget.

Chefen för kulturförvaltningen, Jan Bohman, som har tagit fram förslagen, säger att det har varit tufft, men att det i nuläget inte finns några andra alternativ.

Beslut fattas på måndag kväll och några nya pengar har han inga förhoppningar om att kulturförvaltningen får, så vilket av förslagen det än blir så kommer det påverka kulturen i Enköping.