Enköping

Personalproblem på boende

Personalproblem på boendet för ensamkommande flyktingbarn i Enköping, Rondellen är så stora att de nu börjar gå ut över de barn som bor där.

Enligt Enköpingsposten har sjukskrivingar, vakanta tjänster och svårigheter att få tag på vikarier påverkat personalen och de boende negativt den senaste tiden med bland annat hot och våld som följd.