Slottet bäst för utomhuskonserter

2:08 min

Uppsala kommun har nu kartlagt vilka av Uppsalas utomhusscener som kommunen bör satsa på för framtida konserter och evenemang, och den som anses ha den kanske största utvecklingspotentialen är Uppsala slott och dess borggård. Hur tycker du att Uppsala slott skulle fungera som evenemangsplats? Kommentera här!

Platsen har unika förutsättningar, menar kommunens utredare, konsertarrangören Jonas Curling:
– När det gäller evenemang så tittar man mer och mer på att det blir helhetsupplevelser. Att det som händer på scen ramas in på ett fint sätt. Och den här platsen är väldigt vacker, det får plats en hel del publik, den har jättefin utsikt mot Gunillaklockan och Botaniska trädgården, med slottet i fonden, säger Jonas Curling.

Så en kulturhistorisk miljö är värdefull ur arrangörssynpunkt?
-
- Ja, enligt min personliga åsikt. Jag tycker inte att man bara kan smälla upp nånting på en grusplan, det ska vara en trevlig helhetsupplevelse.

Jonas Curling har haft kommunens uppdrag att gå igenom de nuvarande evenemangsplatserna i Uppsala och att bedöma hur intressanta de är för framtiden ur arrangörs- och branschsynvinkel. Och just borggården på Uppsala slott pekar han på som en plats som skulle kunna bli unik i både ett nationellt och internationellt perspektiv, med den speciella kulturhistoriska miljön vid slottet.

Jonas Curling själv arrangerar i sommar en konsert på borggården med gruppen Kent, med plats för en publik på 8000 personer. Men här skulle inte bara rockkonserter kunna arrangeras utan också föreställningar med opera och klassisk musik, framhålls i Jonas Curlings utredning som presenteras i dag för kommunpolitikerna i kommunstyrelsen.

Utredningen om konsthall och konstmuseum måste dock avvaktas först, och en komplikation är att Uppsala kommun inte äger marken här, utan det gör Statens fastighetsverk.

Ett område som kommunen tänker sig att satsa en hel del på i framtiden är Kapområdet, där reggaefestivalen förut hållit till men som kan utvecklas till ett område för diverse evenemang framöver och där kommunen kan komma att bygga ut elkapacitet och servicebyggnader. Vidare kan Vaksala torg utvecklas som evenemangsplats, sägs det i utredningen och likaså den amfiteater i Källparken i Sala backe som i dag ligger delvis igenvuxen. Men borggården på Uppsala slott är alltså en av Jonas Curlings favoritplatser för framtiden:
– Det är mitt i stan och visar upp Uppsala från sina bästa sidor, säger Jonas Curling.