Utbyggnad av stadshuset i Uppsala på gång

En utbyggnad av Uppsalas stadshus föreslås nu sättas i gång. Kommunstyrelsen väntas i dag bevilja pengar för den fortsatta stadshusutbyggnaden, som också innefattar renovering av de befintliga lokalerna. I det första skedet ska en påbyggnad ske av den del av stadshuset som vetter mot Kungsgatan, i ett senare skede planeras en mer omfattande tillbyggnad för att samla fler kontor och förvaltningar i stadshuset.