Fler kameror på Märsta station

Det kan bli aktuellt med ökad bevakning av Märsta station. På det här sättet hoppas man kunna upptäcka våldsbrott som begås nattetid vid stationen.

Det är kommunledningen i Sigtuna kommun, det vill säga Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, som är överens om att söka tillstånd eftersom man vill ha ökad trygghet vid stationsområdet. Det är länsstyrelsen som ger tillstånd för kameraövervakning.