Nu ska Seminariet avgöras

En majoritet i kommunstyrelsen i Uppsala beslutade på onsdagen att skicka de båda ärendena om detaljplan för Seminarieparken och fördjupad översiktsplan för Storvreta tillbaka till kommunfullmäktige för beslut. I båda ärendena förhindrades ett ja-beslut i förra fullmäktige genom en s k minoritetsåterremiss, men nu återkommer alltså ärendena till fullmäktigemötet den 23 april för ett avgörande.