Uppsala universitet

Kvinnor och barn räddades inte först

Forskare slår hål på myten om att kvinnor och barn är de första som räddas vid fartygsolyckor. Att vi står oss själva närmast, även när vi befinner oss på ett sjunkande skepp, är resultatet som två forskare vid Uppsala universitet har kommit fram till.

De har analyserat 18 fartygsolyckor, som omfattar 15 000 personers öden under perioden 1852-2011.

Resultat visar att kaptener och besättningsmän överlever i större utsträckning än passagerare och att fler kvinnor och barn dör än män.

Titanic, som sjönk för 100 år sedan, är undantaget som bekräftar regeln. Fler kvinnor än män överlevde katastrofen 1912.