Invandrare ska få jobb som bönder

1:35 min

Fler invandrare ska kunna få arbete inom det uppländska lantbruket. Det genom ett projekt som ska drivas av Lantbrukarnas riksförbund. Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade i går att ge pengar till projektet.

Åtta ekologiska gårdar i Uppland är med i projektet som handlar om att pröva att odla grödor som tidigare inte varit vanliga i Sverige. Mellan 30 och 40 grödor är tänkta att odlas.

Som ett exempel kan nämnas okra som odlas bland annat i Mellanöstern och i södra USA. De drivande i projektet menar att det kan finnas en kommersiell marknad för det i Sverige.

Den här satsningen är en vidareutveckling av ett projekt som tidigare drivits med medverkan av bland andra flera av länets kommuner men som nu Lantbrukarnas riksförbund kommer att gå vidare med.

Tanken är att projektet ska bli så kommersiellt lönsamt att verksamheten blir självfinansierad.

Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade i går att 1,6 miljoner anslås. Det  är alltså personer som går på försörjningsstöd som i första hand rekryteras och som ges möjlighet att på det här sättet komma in i uppländsk jordbruksverksamhet.

Varje år är det tänkt att åtta till tio deltagare ska vara med i projektet.