Utgrävningsfynd i Gamla Uppsala

0:31 min

Just nu pågår den största utgrävningen någonsin i Gamla Uppsala. Tack vare att Transportstyrelsen bestämt sig för att flytta sträckningen av järnvägen kan nu arkeologerna gräva ut ett nästan 70 000 kvadratmeter stort område.

Fornlämningarna som ska undersöka är till största delen från järnåldern och medeltiden. Ett av fynden som hittades under förundersökningen var en ölhane som stacks in i öltunnor som vred.

– Det som är exceptionellt med den här utgrävningen är att det är en väldigt stor yta som kommer att tas i anspråk vid järnvägen och vi får chans att undersöka den arkeologiskt, säger projektledaren Lena Beronius Jörpeland från Riksantikvarieämbetet.