Kulturhus i Östhammar ska utredas

Politikerna i Östhammar har beslutat att lägga 100 000 kronor på att utreda möjligheterna att få istånd ett kulturhus. Idén om ett kulturhus, med bibliotek och teaterscen, har funnits i många år. Förstudien, som ska ta reda på tänkbara lokaler och kostnaden för ett kulturhus, kommer ske först 2006.