Skalvet fick marken i Uppsala att höjas

Marken i Uppsala höjdes under några minuter 1,7 centimeter efter skalvet i havet utanför Sumatra i onsdags. Det säger seismologen Björn Lund till Vetenskapsradion. Uppsala universitets mätstationer registrerade en första våg i marken 12,5 minuter efter skalvet.

Något liknande har inte hänt sedan jordbävningen i Japan förra året då man uppmätte en drygt 2cm hög våg i marken. Den 1,7 cm höga vågen kan jämföras med den årliga landhöjningen som i Uppsala är omkring 5 mm. Att en våg sprider i marken kan i vissa fall utlösa väntande vulkanutbrott, vilket även hände i Japan förra året.

Uppsala universitet registrerar i genomsnitt 1-2 svenska jordskalv per dag och mätutrustningen registrerar i princip alla skalv i världen som har en styrka över magnitud 5. Skellefteå och trakterna kring Vänern är de mest aktiva skalvområdena i Sverige.