Säkerheten i Uppsala stadshus ses över

Efter att en man med kniv hotat att ta sitt liv inne i Uppsala stadshus i fredags ska säkerheten i huset ses över. Det säger stadsdirektören Kenneth Holmstedt till Uppsala nya tidning. Stadshuset reception har en viss kontroll över vilka som släpps in till politiker och tjänstemän men Kommuninformation, där knivmannen befann sig, är öppen för alla.

Att sådana här händelser inträffar i stadshuset är ovanligt och de i personalen som vill ha krishjälp efter händelsen ska få det.