Förskolor i Uppsala brister i hygienrutiner

1:36 min

Mer än hälften av Uppsalas förskolor, 58 %, har brister i hygien- och smittskyddsrutiner. Det framkommer av den senaste tillsynen som kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd låtit göra. Resultatet är sämre än väntat, säger ordföranden i nämnden Urban Wästljung (FP).

– Ja vi var väl lite förvånade att det just den punkt var så pass mycket.

Vad bestod de här bristerna i?

– Ja det var väl främst brister i samband med skötbord och sådana saker.

Sen tre år tillbaka inspekterar miljö- och hälsoskyddsnämnden var och en av Uppsalas förskolor minst vart tredje år för att kontrollera att lokaler och verksamheter uppfyller de krav som ställs i miljölagarna. Den senaste kontrollen, som genomfördes under förra året och som resultaten nu är klara för, skedde i 62 förskolor runt om i kommunen. Och Urban Wästljung menar att det pågår en klart positiv utveckling när det gäller förskolornas miljöer, även om det fortfarande finns en del brister.

– Det är öppet för mycket förbättringar men jag tror att angreppssättet vi har i tillsynsarbetet kommer att göra att vi kommer få en mycket bättre standard på alla förskolor i Uppsala kommun.

Ni nämner bland annat att man kommit bra tillrätta med bullret.

– Det finns en bra medveten om bullret sen kan man inte alltid åtgärda det omedelbart. Men genom att medvetenheten finns tycker jag att det är en bra grund att så på.