Tjernobyl gav mer cancer i Sverige

Det radioaktiva nedfallet efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl gjorde att fler svenskar än normalt drabbades av cancer. Det visar en forskarstudie i de sju hårdast drabbade länen, bland annat Uppsala, Västmanland och Gävleborg.

Enligt forskarnas beräkningar, som publiceras i tidskriften Journal of Epidemiology and Community Health, så fick 849 personer i de sju länen cancer på grund av nedfallet.

Tidigare studier har visat att cancerfallen inte ökade i Sverige på grund av det radioaktiva nedfallet.

Forskarna tror att strålningen påskyndade tillväxten av redan bildade tumörer hos de drabbade, snarare än att den gav upphov till nya tumörer.