Varning för bluffkort

 Ett rabattkort där man kan få rabatt på exempelvis kläder och mat säljs just nu av skolungdomar runt om i landet. Men kortet är bara bluff.

De företag som uppges ge rabatt är inte vidtalade och ger alltså ingen prisminskning. Också ungdomarna riskerar att bli snuvade på sina pengar, säjer Svensk Handel i Uppsala. De vill varna för det falska kortet, som kallas Nytta med Nöje, och som hitills har setts i omlopp i Jönköping, Falun, Östersund och Umeå.