Bristande snöröjning

Det är stora skillnader på kvalitén på snöröjningen på landsvägarna i Uppland. På E4:an söder om Björklinge är det just nu isigt och guppigt. Norr om Björklinge däremot så är det rent. Det hänger ihop med att det inte längre är Vägverket själva som sköter snöröjningen på sträckan närmast Uppsala. Lennart Lennerbjörk bor i Högsta strax söder om Björklinge. [

När man åker på E4:an söderut från Tierp till Uppsala, innan man kommer fram till Björklinge, så är det röjt från is och packad snö på vägen. Men när man kommer till Björklinge kyrka så märker man att bilen plötsligt börjar skaka och låta så här: ill ljud Isigt och guppigt. Det går en tydlig gräns precis vid kyrkan. Därifrån ända till Uppsala så låter det så här hela vägen sen. Och det gillar inte bland annat bussförare: ill busschaufförer. Men det är inte bara E4:an som är dåligt röjd, utan alla statliga vägar från Uppsala och ett par/tre mil ut... Till exempel 72:an till Vittinge och 288:an till Alunda. Och det här beror på att det från och med i år är första gången i Upplands historia som inte Vägverket produktion sköter röjningen. I år blev det Skanska som fick uppdraget, som man ännu inte lyckats uppfylla. Mikael Eriksson är vägmästare på Skanska. Skanska Vägverket säger till Upplandsnytt att i upphandlingen var Skanska det billigaste och förmånligaste alternativet, men om det är så att de inte lyckas fullfölja uppdraget de fått, så kan Vägverket tvingas ta ut vite. Samtidigt så kör lantbrevbäraren Kjell Lindberg ut posten på knaggliga vägar.

Reporter: alexander.gagliano@sr.se