Organisationer vill ha färre vargar

Många organisationer i länet hoppas på en begränsning av varg och lo. Det framgår av de remissvar som Länsstyrelsen i Uppsala län har fått in gällande en förvaltningsplan för de stora rovdjuren i länet.

- Men en begränsning av djurens antal och utbredning kan bli möjlig först när lagstiftningen som reglerar detta ändras, säger Johan Månsson, rovdjursansvarig vid Länsstyrelsen.

-Det är olyckligt att flera organisationer haft denna uppfattning. En stor del av kritiken mot förvaltningsplanen för Uppsala län är egentligen riktad mot den av riksdagen beslutade sammanhållna rovdjurspolitik som idag gäller, fortsätter han.