Helge Fossmo till Kumla

Livstidsdömde pastor Helge Fossmo, kommer att placeras på Kumlaansteltens riksmottagning när hans dom vinner laga kraft.

Där kommer han att utredas i likhet med alla som döms till fängelse över 4 år i Sverige. Det har i vissa medier sagts att han kommer att få problem med andra intagna. Christer Karlsson, kriminalvårdschef på Kumla berättar hur man kommer att ta emot pastorn:
- Vi försöker hantera alla likadant.

Har ni fått några indikationer på att han inte skulle fungera bland andra intagna?
- Nej det har vi inte.

Om det inte fungerar vad gör ni då?
- Då har vi andra alternativ.

Kan det bero på att det varit en enorm mediabevakning kring hans rättegång?
- Ja möjligtvis, men jag ser ingen anledning till varför vi skulle se det här som så väldigt speciellt.