Swebus planerar inför imorgon

När den här vinterns första snöoväder kom i förra veckan, så fick flera bussbolag problem med sina turer, bland annat så ställde Swebus in sina skolskjutsar och andra turer under hela förmiddan. Och idag och inatt så väntas mer snö.