Bidrag till 52 nya lägenheter

Länsstyrelsen ger nästan 11 miljoner kronor i bidrag till byggandet av 52 nya lägenheter i centrala Uppsala.

Lägenheterna kommer att byggas på befintliga hus i kvarteret Njord vid Väderkvarnsgatan/Vaksalagatan. Bland annat så har man fått så kallat hissbidrag.