Bönder friskare än andra

Bönder lever längre, är friskare och går i mindre utsträckning till läkare än övriga landsbygdsbor och stadsbor, visar en undersökning som genomförts vid Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Undersökningen visar bland annat att bönder har 16 procent lägre risk att drabbas av cancer, 30 procent lägre risk för hjärtinfarkt och betydligt lägre risk för mental ohälsa och alkoholrelaterade sjukdomar än övriga.

De har dessutom lägre blodfetter och blodtryck, röker och dricker mindre samt har bättre fysisk prestationsförmåga än andra män på landet.