Moderater vill ha pedagogiska luncher tillbaka

Återinför de pedagogiska luncherna i Uppsalas skolor och förskolor. Det kräver två moderater i en motion till kommunfullmäktige.

Det innebär att lärarna ska äta tillsammans med barnen och då också slippa betala för sin egen mat.

Det skulle ge lugnare lunchraster och bättre matvanor hos barnen, hävdar moderaterna och tillägger att man inte får ge signaler att vuxna inte äter.