Ny avgift för funktionshindrade i Uppsala

Från årsskiftet måste 500 funktionshindrade i Uppsala kommun börja betala för den skjuts de får till och från sin dagliga verksamhet. På så sätt sparar kommunen två miljoner kronor. Men det upprör Kerstin Öberg, som har en dotter som drabbas hårt av avgiften.

- Det innebär att hon får sämre ekonomi än vad hon redan har. Idag räknade jag ut att hon efter hyra, el och lånet på lägenheten får hon ungefär 3 600 kronor kvar att leva på, och det ska ju räcka till alla andra utgifter.

Av de 3600 kronorna ska Kerstins dotter Pernilla från årsskiftet alltså betala motsvarande ett bussmånadskort, 400 kronor i månaden.

- De har inte titta individuellt, utan de har sett det här bara generellt över hela gruppen, och det reagerar jag starkt emot, säger Kerstin Öberg.

Pernilla är 31 år och förståndshandikappad, men hon har också andra problem, bland annat med autism. Hennes dagliga verksamhet är att hon är med i en utegrupp, som är ute i skogen, kapar och hugger ved och en del andra sysslor. Men ofta stannar hon hemma, eftersom hon inte alltid orkar med verksamheten. Ändå ska hon betala samma som alla andra:

- Vad jag förstår kommer det väl komma en räkning varje månad på de här 400 kronorna, oavsett om de varit på sin verksamhet eller inte. Det tänker jag inte betala, jag tycker det är helt fel, säger Kerstin Öberg.

Randi Graungard är ordförande i nämnden för vuxna med funktionshinder. Hon, och de andra politikerna i nämnden, ser resorna som en kostnad som alla andra ju får betala för.

- Resor till och från jobbet såg vi som en vanlig normal kostnad som de allra flesta, som inte går eller cyklar, har.

Men det har Kerstin Öberg svårt att ha förståelse för:

- Jag tycker det får vara nog nu. Vill de spara får de göra det på annat och inte på de svaga i samhället, som inte kan föra sin egen talan, vilket min dotter inte kan.

Enligt en dom i regeringsrätten är kommunen inte skyldig att bekosta resorna till daglig verksamhet.