Fältbiologerna protesterar mot SGU

Organisationen Fältbiologerna planerar en protestaktion mot Sveriges Geologiska Undersökning SGU, för hanteringen av frågan om Nordkalks stenbrytning på norra Gotland.

När tjänstemännen vid SGU i Uppsala kommer till jobbet den 15 maj kommer Fältbiologerna att göra en aktion vid entrén med banderollen "SGU=Säljer Gärna Urberg" och ropa slagord.

Fältbiologerna tycker att SGU ska agera för att värna om Sveriges naturtillgångar- inte sälja ut dem på ett sätt där miljön och kommande generationer blir lidande.

Den 22-24 maj hålls förhandlingar om Nordkalks villkor för brytningen och det är inför det som Fältbiologerna vill väcka opinion i frågan.